ພົບກັບທ່ານສີຈິ້ນຜິງ|ຂ້າພະເຈົ້າກຳລັງເຂົ້າໃຈຈີນ

2023-08-28 16:07:32 CRI


    ປີ 2021, ທ້າວໂຈເຊັບ ໂອລີວິເອ ເມນໂດ ໂອ ນັກສຶກສາກາເມີຣູນທີ່ຮຽນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລປັກກິ່ງໄດ້ຕາງໜ້ານັກສຶກສາຕ່າງປະເທດທີ່ຮຽນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລປັກກິ່ງ ແລະ ຜູ້ນຳຊາວໜຸ່ມຕ່າງປະເທດຢູ່ຈີນ, ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຮ່າງຈົດໝາຍ 2 ສະບັບທີ່ສົ່ງເຖິງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ສີຈິ້ນຜິງ. ທ້າວຢາກຜ່ານຈົດໝາຍສະບັບນີ້, ເພື່ອແນະນຳຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກໃຫ້ເພິ່ນຮັບຮູ້. ເລື່ອງລາວລະຫວ່າງທ້າວໂຈເຊັບກັບທ່ານສີຈິ້ນຜິງຈະເປັນແນວໃດ? ມາຕິດຕາມພ້ອມໆກັນ.