“ນະຄອນຫາງໂຈ່ວປຽບເໝືອນສະຫວັນເມືອງຄົນ”

2023-09-27 14:56:12 CRI

 

    ມີຄໍາສຸພາສິດຈີນໜຶ່ງກ່າວໄວ້ວ່າ: ຢູ່ເທິງຟ້າມີເມືອງສະຫວັນ, ຢູ່ໂລກມະນຸດມີເມືອງຫາງໂຈ່ວ. ຄໍາສຸພາສິດນີ້ໄດ້ສື່ຄວາມໝາຍເຖິງທິວທັດທໍາມະຊາດອັນສວຍສົດງົດງາມຂອງນະຄອນຫາງໂຈ່ວ ທີ່ປຽບເໝືອນສະຫວັນເມືອງຄົນ. ຄໍາສຸພາສິດນີ້ສົມກັບຄວາມຈິງຫຼືບໍ່? ມາຟັງຄໍາຕອບຈາກທ່ານກິ່ງມະໂນ ພົມມະຫາໄຊ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາລາວ, ຜູ້ຊີ້ນຳວຽກງານກິລາ ນໍາກັນ.