ວິເຄາະປະຊາຄົມຮ່ວມຊາຕາກໍາຂອງມວນມະນຸດດ້ວຍກາຕູນ

2023-09-28 15:39:28 CRI


ມີແຕ່ມວນມະນຸດມີຄວາມຮັກແພງກັນ  ແລະສະແຫວງຫາຄວາມສວຍງາມ,

ໂລກຈຶ່ງຈະສາມາດເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັນຢ່າງກົມກຽວ ເປັນຄືຄອບຄົວດຽວກັນ,

ຊາຕາກຳຂອງພວກເຮົາຈະເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັນ  ແລະຮ່ວມສຸກຮ່ວມທຸກດ້ວຍກັນ.

ໃຫ້ພວກເຮົາຮ່ວມກັນສ້າງປະຊາຄົມຮ່ວມຊາຕາກຳ ຂອງມວນມະນຸດ~