ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັນ

2023-10-16 19:49:56 CRI


    ເຂົ້າໃຈກັນຈາກການພົບກັນ, ຮ່ວມມືກັນຈາກຄວາມເຂົ້າໃຈກັນ, ຮ່ວມກັນສ້າງ “ໜຶ່ງແລວໜຶ່ງເສັ້ນທາງ”, ປະຊາຊົນຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັນ, ຮ່ວມກັນສ້າງສາບ້ານເມືອງທີ່ສວຍງາມ.


    ປະເທດທີ່ຮ່ວມກັນສ້າງ “ໜຶ່ງແລວໜຶ່ງເສັ້ນທາງ” ພວມສຸມຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມກັນ, ສ້າງເສັ້ນທາງແຫ່ງຄວາມສຸກທີ່ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ເພີ່ມຄວາມສຸກຂອງປະຊາຊົນ.