ກ້າວໄປສູ່ສະໄໝໃໝ່

2023-10-17 18:35:54 cri

    ນີ້ແມ່ນຍຸກສະໄໝທີ່ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງວ່ອງໄວ, ກະແສແຫ່ງການຫັນເປັນດີຈີຕອນກຳລັງປ່ຽນແປງໂລກນີ້ດ້ວຍຄວາມໄວທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ

     ໃນ 10 ປີຜ່ານມານີ້, ການຮ່ວມກັນສ້າງ “ໜຶ່ງແລວໜຶ່ງເສັ້ນທາງ” ໄດ້ກ້າວເດີນໄປສູ່ທິດໃໝ່ໃນຂົງເຂດສີຂຽວ ດີຈີຕອນ ແລະ ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີເປັນຕົ້ນ, ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງສ້າງຄວາມສຸກໃຫ້ທົ່ວໂລກນັ້ນນັບມື້ນັບກວ້າງຂວາງ ແລະ ຍາວໄກກວ່າເກົ່າ.