【ທາງໃໝ່ ຊີວິດໃໝ່】

2023-10-20 11:19:43 CRI


    ການສິດສອນບໍ່ພຽງແຕ່ສອນດ້ານເຕັກນິກເທົ່ານັ້ນ, ຍັງໄດ້ບໍາລຸງສ້າງທາງດ້ານຈິດໃຈຕື່ມອີກ.


    ສິ່ງທີ່ເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັນນັ້ນແມ່ນປະຊາຊົນ ກໍຄື ວັດທະນະທຳຂອງທັງສອງປະເທດ.


    ໃນການແລກປ່ຽນກັນຫຼາຍຄັ້ງຜ່ານມາ, ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ເຕີບໂຕຮ່ວມກັນ.


    ນີ້ຄືການໃກ້ຊິດກັບຄົນຂ້າງເຮືອນ, ເປັນມິດກັບເພື່ອນບ້ານໃກ້ຄຽງ ແລະ ຢູ່ຮ່ວມກັນກັບນານາປະເທດຢ່າງກົມກຽວ.