【ການສືບສານ】

2023-10-25 15:18:08 CRI

 

    ດິນທີ່ງາມ, ທ້ອງຟ້າສີຄາມ, ພືດພັນທັນຍາຫານຊະນິດຕ່າງໆເກີດໜໍ່ອອກຜົນຢູ່ທີ່ນີ້, ບ້ານຕ່າງໆແຜ່ເຊື້ອຂະຫຍາຍພັນຢູ່ທີ່ນີ້. ລົດໄຟທີ່ບັນທຸກສິນຄ້າແລ່ນຜ່ານນີ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ເຊິ່ງຈະສົ່ງປະເທດລາວໄປສູ່ອະນາຄົດທີ່ໃໝ່ອ່ຽມ.


    ການພັດທະນາແມ່ນຢູ່ທາງໜ້າ, ຄວາມຫວັງແມ່ນຢູ່ບ້ານເກີດ.