ສິລະປະເມັກເຣັບຂອງໂດລັນທີ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

2023-11-01 17:30:30 CRI

ສິລະປະເມັກເຣັບຂອງໂດລັນເປັນຮູບການບັນເທີງຊະນິດໜຶ່ງທີ່ມີດົນຕີ, ການຟ້ອນ, ການຮ້ອງເພງ, ການເລົ່າເລື່ອງ, ການຫຼິ້ນເກມ ແລະ ອື່ນໆ ເຊື່ອໂຍງເຂົ້າກັນ ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການລ່າສັດຢູ່ໃນປ່າ, ການສະຫຼອງຜົນເກັບກ່ຽວ ແລະ ຊີວິດອັນຜາສຸກຂອງປະຊາຊົນເຜົ່າອຸຍເກີຢູ່ເຂດໂດລັນ.