ພາໄປເບິ່ງງານວາງສະແດງສິນຄ້ານຳເຂົ້າສາກົນຈີນຄັ້ງທີ 6 ລ່ວງໜ້າ

2023-11-03 10:49:43 CRI


       ງງານວາງສະແດງສິນຄ້ານຳເຂົ້າສາກົນຈີນຄັ້ງທີ 6 ຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຊຽງໄຮລະຫວ່າງວັນທີ 5 ຫາ 10 ພະຈິກນີ້. ປັດຈຸບນັັັັັັັ, ວຽກງານກະກຽມໃນສູນປະຊຸມ ແລະ ວາງສະແດງແຫ່ງຊາດທີ່ນະຄອນຊຽງໄຮ້ໄດ້ເຂົ້າສູ່ຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍແລ້ວ.