ເຄື່ອງປັກແສ່ວເຜົ່າຢີສູສົງ

2023-11-30 16:34:55 CRI

 

    ພາຍຫຼັງຜູ້ປັກແສ່ວຫຼາຍຄົນໄດ້ມາເຮັດວຽກຢູ່ຮ້ານຮ້ານຜະລິດເຄື່ອງປັກແສ່ວເຜົ່າຢີແລ້ວ, ເຂົາເຈົ້າມີລາຍຮັບ ພ້ອມທັງໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ສຶກເປັນຄົນທີ່ມີຄຸນຄ່າ. ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້, ຜູ້ປັກແສ່ວຫຼາຍຄົນມີສາຍຕາເບິ່ງກວ້າງມອງໄກ, ເບື້ອງຕົ້ນມີແຕ່ຜະລິດເພື່ອຫາເງິນມາແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດຂອງຕົນເອງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ດຽວນີ້ເຂົາເຈົ້າເຫັນວ່າ: ຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບເພື່ອສືບທອດວັດທະນະທຳນີ້ຕະຫຼອດໄປ.


    ນາງຈ່າງສົງເຟີ່ນ ຜູ້ປັກແສ່ວເຜົ່າຢີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຄວາມສຸກມາຈາກນີ້ວມືທີ່ຜະລິດເຄື່ອງປັກແສ່ວ ການຜະລິດເຄື່ອງປັກແສ່ວເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງນາງມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍ.


#ມໍລະດົກວັດທະນະທຳນາມມະທຳໄດ້ກ້າວເດີນອອກຈາກບ້ານທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແລະ ໄປສະແດງຢູ່ໃນເວທີສາກົນຢ່າງເສລີ

#ຄວາມທັນສະໄໝແບບຈີນ