ຈີນຂັບໄລ່ກຳປັ່ນຟິລິບປິນອອກຈາກທະເລຂອງຈີນ

2024-02-06 11:00:53 cri

ຕຳຫຼວດທາງທະເລຈີນຂັບໄລ່ກຳປັ່ນຕຳຫຼວດທາງທະເລລຳໜຶ່ງຂອງຟິລິບປິນທີ່ລ່ວງເຂົ້າມາໃນເຂດທະເລອ້ອມເກາະຫວງຢຽນຂອງຈີນອອກໄປທັນທີໂດຍອີງຕາມກົດໝາຍ