ເຊີດມັງກອນຕ້ອນຮັບວັນບຸນຂະໜົມບົວລອຍ

2024-02-21 16:44:56 CRI


 

ວັນບຸນຂະໜົມບົວລອຍໃກ້ຈະວຽນມາເຖິງ, ຄົນທັງຫຼາຍຢູ່ແຫ່ງຕ່າງໆຂອງຈີນໄດ້ສະແດງການເຊີດມັງກອນ ຕາມປະເພນີຂອງຈີນເພື່ອຕ້ອນຮັບວັນບຸນຂະໜົມບົວລອຍຢ່າງມ່ວນຊື່ນ ແລະ ຟົດຟື້ນ.