ອະນາຄົດກຳລັງຈະມາເຖິງ ໂລກອະນາຄົດທີ່ສ້າງໂດຍກຳລັງການຜະລິດໃນຄຸນນະພາບໃໝ່

2024-03-08 21:49:23 CRI


    ໃນໄລຍະກອງປະຊຸມສອງສະພາ, ຄຳວ່າ “ກຳລັງການຜະລິດໃນຄຸນນະພາບໃໝ່” ກຳລັງກາຍເປັນຄຳຍອດນິຍົມທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກວົງການຕ່າງໆ. ມັນຈະສ້າງອຸດສາຫະກຳອະນາຄົດແບບໃດ? ນຳເອົາການປ່ຽນແປງຫຍັງມາສູ່ຊີວິດປະຊາຊົນ?

ເຊີນທ່ານຊົມຊີວິດທີ່ດີງາມຂອງຄອບຄົວສ້ຽວມິງໃນໂລກອະນາຄົດພາຍໃຕ້ມູມມອງຂອງ AI.  ອະນາຄົດກຳລັງຈະມາເຖິງ, ຄວາມສຸກແມ່ນສາມາດຄອງຄອຍໄດ້.