ຂ້ຽວເດັດໃບຊາກ່ອນບຸນຊິ່ງໝິງ

2024-04-02 16:12:00 CRI  ເນື່ອງໃນໂອກາດທີ່ບຸນຊິ່ງໝິງໃກ້ຈະໝູນວຽນມາເຖິງ, ຢູ່ແຫ່ງຕ່າງໆຂອງຈີນໄດ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະທີ່ຂ້ຽວເດັດໃບຊາຢ່າງຂະໜາດໃຫຍ່. ຊາວສວນປູກຊາຂ້ຽວເລັ່ງເດັດໃບຊາ ແລະ ຜະລິດຊາ, ເພື່ອປ້ອນເຂົ້າຕະຫຼາດ.