ລະຄອນວິທະຍຸ “ວິວັດທະນາການຂອງບ້ານພູດອຍ”

2024-04-27 16:36:58 cri


    ໃນເມື່ອກ່ອນ, ຊາວບ້ານແຫ່ງນີ້ເຄີຍມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດ, ຈົນບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນອະນາຄົດໄດ້.

    ຄວນຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ ແລະສະແຫວງການພັດທະນາຄືແນວໃດ ນີ້ຄືບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກທີ່ມວນມະນຸດພວມປະເຊີນຢູ່

    ຈາກການຫຼຸດພົ້ນຄວາມທຸກຍາກສູ່ການພັດທະນາໃຫ້ຈະເລີນ, ບ້ານສິບແປດຖ້ຳແຂວງຫູໜານຈີນໄດ້ສະໜອງແຜນການຂອງຈີນໃຫ້ແກ່ທົ່ວໂລກ.

    ສະແດງໃຫ້ເລື່ອງຈິງແຫ່ງວິວັດທະນາການໃນຮອບ10ປີຂອງບ້ານສິບແປດຖ້ຳດ້ວຍເລື່ອງຈິງ

    ເສັ້ນທາງປ່ຽນແປງ, ຄົນປ່ຽນແປງ ແລະບ້ານປ່ຽນແປງ ນີ້ຄື ພາບຫຍໍ້ແຫ່ງການພັດທະນາຂອງຈີນ

    ລະຄອນວິທະຍຸເລື່ອງ “ວິວັດທະນາການຂອງບ້ານພູດອຍ” ພາທ່ານມາຮັບຮູ້ເລື່ອງຈິງທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ບ້ານເຜົ່າມົ້ງ.

 

    https://laos.cri.cn/2024/03/29/VIDES8aBPf9fgap7EBlTqNDp240329.shtml


    https://laos.cri.cn/2024/03/29/VIDEpvqGia9Sng1LZnRYYFkg240329.shtml


    https://laos.cri.cn/2024/03/29/VIDEYM0Y4V8Iydb9vsTvmVvf240329.shtml