ຫິມະຢູ່ໜອງນ້ຳໂສ້ເລີ່ມລະລາຍເພື່ອຕ້ອນຮັບລະດູການທ່ອງທ່ຽວ

2024-05-20 11:48:12 CRI


ຄຽງຄູ່ກັບອຸນຫະພູມເພີ່ມສູງຂຶ້ນ, ຫິມະຢູ່ໜອງສ້ຳໂສ້ໃນເຂດປົກຄອງຕົນເອງຊີ່ຈ້າງຈີນເລີ່ມລະລາຍເພື່ອຕ້ອນຮັບລະດູການທ່ອງທ່ຽວໝູນວຽນມາເຖິງ.