ສໍາມະນາກອນລາວ: ຄອງຄອຍຊາວໜຸ່ມລາວ-ຈີນຮ່ວມກັນເຮັດວຽກ

2024-05-22 16:49:51 CRI


    ນາງ ທິບພາວັນ ທົງພະຈັນ ພະນັກງານກົມເຍົາວະຊົນສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວເປັນໜຶ່ງໃນຄະນະຜູ້ແທນລາວທີ່ເດີນທາງມາຈີນເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຝຶກອົບຮົມການນໍາຊາວໜຸ່ມຈີນ-ອາຊຽນພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ຂົວຕໍ່ອະນາຄົດ”. ນີ້ເປັນເທື່ອທີສອງທີ່ນາງ ທິບພາວັນ ມາຈີນ, ໃນສາຍຕາຂອງນາງແລ້ວ, ຈີນໄດ້ມີການປ່ຽນແປງຄືແນວໃດເມື່ອທຽບໃສ່ເທື່ອແລ້ວນີ້? ມາຕິດຕາມນໍາກັນ.