ຜູ່​ແທນ​ສະ​ພາ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ໃນ​ເຂດ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ພິ​ເສດ​ຮົງ​ກົງ​ມາວ​ກາວ​ຈະ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຫນ້າ​ທີ່​ຂອງ​ຜູ່​ແທນ​ແນວ​ໃດ?
2014-02-28 22:17:01  cri 
ຜູ່​ແທນ​ສະພາ​ປະຊາຊົນ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ໃນ​ເຂດ​ບໍລິຫານ​ພິ​ເສດ​ຮົງ​ກົງ​ມາ​ກາວ​ຕ້ອງ​ຜັນ​ຂ​ະຫຍາຍ​ຫລັກການ​ປະ​ເທດ​ດຽວ​ສອງ​ລະບອບ​ໃນ​ເວລາ​ປະຕິບັດ​ຫນ້າ​ທີ່​ຂອງ​ຜູ່​ແທນ.​ໂດຍ​ອີງ​ຕາມ​ກົດ​ຫມາຍ​ພື້ນ​ຖານ​ຂອງ​ເຂດ​ບໍລິຫານ​ພິ​ເສດ​ຮົງ​ກົງ​ມາ​ກາວ,ຜູ່​ແທນ​ສະພາ​ປະຊາຊົນ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຮົງ​ກົງ​ມາ​ກາວ​ສາມາດ​ອອກ​ຄວາມ​ເຫັນ​ຕໍ່​ດັດ​ແກ້​ກົດ​ຫມາຍ​ພື້ນຖານ​ໃນ​ເຂດ​ບໍລິຫາ​ນພິ​ເສດ,​ໃນ​ໄລຍະ​ໄຂ​ກອງ​ປະຊຸມ​ຜູ່​ແທນ​ປະຊາຊົນ​ແຫ່ງ​ຊາດ,ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້ານຳ​ໃຊ້​ສິດ​ທັງ​ຫມົດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ໃນ​ໄລຍະ​ໄຂ​ກອງ​ປະຊຸມ​ຂອງ​ກົດຫມາຍ​ຜູ່​ແທນ,​ເຂົ້າຮ່ວມ​ການ​ຫາລື​ແລະ​ຕົກລົງວຽກ​ງານ​ຂອງ​ລັດ.ທຳ​ມະ​ດາ,ສາມາດ​ອອກ​ຄວາມ​ເຫັນ​ແລະ​ຂໍ້ສະ​ເຫ​ນີຕໍ່​ຮ່າງ​ກົດຫມາຍ​ທີ່​ຂໍ​ຄວາມ​ເຫັນ​ຂອງສະພາ​ປະຊາຊົນ​ແລະ​ຄະນະ​ປະຈຳ​ສະພາ​ປະຊາຊົນ​ແຫ່ງຊາດ,ສາມາດ​ກວດກາ​ສຳ​ຫຼວດຕໍ່​ອົງການ​ລັດ​ແລະ​ອົງການ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ເຂດ​ໃນ,ສາມາດ​ສະ​ເຫ​ນີຂໍ້​ສະ​ເຫ​ນີ ຄຳ​ຕິຕຽນ ຄວາມ​ເຫັນ​ຕໍ່​ວຽກ​ງານ​ທຸກ​ດ້ານ​ລວມທັງ​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ຄະນະ​ປະຈຳ​ສະພາ​ປະຊາຊົນ​ແຫ່ງ​ຊາດ,ຜູ່​ແທນ​ສະພາ​ປະຊາຊົນ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຮົງ​ກົງ​ມາ​ກາວ​ໄດ້​ສ່ອງ​ແສງ​ຄວາມ​ເຫັນ​ແລະ​ຄະຕິ​ຮ້ອງ​ຟ້ອງ​ຕໍ່​ວຽກ​ງານ​ທຸກ​ດ້ານ​ຂອງ​ພົນລະ​ເມືອງ​ຮົງ​ກົງ​ມາ​ກາວ​ດ້ວຍ​ຮູບ​ການ​ຂໍ້​ສະ​ເຫ​ນີ,​ເມື່ອ​ອົງການ​ເຮັດ​ວຽກ​ຂອງ​ຄະນະ​ປະຳ​ສະພາ​ປະຊາຊົນ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຮັບ​ເອົາ​ແລ້ວ,ຄວນ​ມອບ​ໃຫ້​ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງຊຳລະ​ແກ້​ໄຂ​ໂດຍ​ອີງ​ຕາມຂໍ້​ກຳນົດ​ຂອງ​ກົດຫມາຍ,ຖ້າ​ວ່າ​ແມ່ນ​ຈົດຫມາຍ​ທີ່​ສົ່ງ​ໃຫ້​ພົນລະ​ເມືອງ​ຮົງ​ກົງ​ມາ​ກາວ​ລວມທັງ​ຄະຕິຮ້ອງ​ຟ້ອງ,

ຄວນ​ຖື​ເປັນ​ຈົດ​ຫມາຍ​ຂອງ​ມວນ​ຊົນ​ມອບ​ໃຫ້​ອົງການ​ຊຳລະ​ຈົດຫມາຍ​ຂອງ​ສະພາ​ປະຊາຊົນ​​ແຫ່ງ​ຊາດ​ມາ​ຊຳລະ​ແກ້​ໄຂ.
ຂ່າວ-ບົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຜູ້ດຳເນີນລາຍການ