ແສງ​ສະຫວ່າງ​ແລະຄວາມ​ມືດມົນ (ວິດີໂອ)
2015-07-08 18:43:14  cri 

        


ສະຫວ່າງ​ແລະຄວາມ​ມືດມົນພາກທີໜຶ່ງ(1)                  

     


ແສງ​ສະຫວ່າງ​ແລະຄວາມ​ມືດມົນພາກທີໜຶ່ງ(2)           


ແສງ​ສະຫວ່າງ​ແລະຄວາມ​ມືດມົນພາກທີສອງ(1)      
        


ແສງ​ສະຫວ່າງ​ແລະຄວາມ​ມືດມົນພາກທີສອງ(2)          


ແສງ​ສະຫວ່າງ​ແລະຄວາມ​ມືດມົນພາກທີສາມ(1)           
     


ແສງ​ສະຫວ່າງ​ແລະຄວາມ​ມືດມົນພາກທີສາມ(2)           


ແສງ​ສະຫວ່າງ​ແລະຄວາມ​ມືດມົນພາກທີສີ່(1)       
          


ແສງ​ສະຫວ່າງ​ແລະຄວາມ​ມືດມົນພາກທີສີ່(2) 

ຂ່າວ-ບົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຜູ້ດຳເນີນລາຍການ