ນັກ​ຂ່າວ​ເມື່ອຍ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ໂລກ (ສຽງ)

(GMT+08:00) 2012-02-20 16:13:30     criວິໄລວັນ​ເປັນ​ນັກຂ່າວ, ທັງ​ເປັນ​ໂຄສົກ​ທີ່​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​CRI​ເປັນ​ເວລາ​6​ປີ​ປາຍ​ແລ້ວ.ວິໄລວັນ​ມັກວຽກ​ນີ້​ຫຼາຍ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11