ນັກ​ຂ່າວ​ເມື່ອຍ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ໂລກ (ສຽງ)

(GMT+08:00) 2012-02-20 16:13:30     criບາງທີ,​ວິໄລວັນ​ຈະໄປ​ເອົາຂ່າວ​ຢູ່​ຕ່າງແຂວງ.​ເພື່ອ​ເຮັດວຽກ​ໃຫ້ໄດ້ດີ,​ວິໄລວັນ​ໄດ້ຍາດເອົາ​ທຸກນາທີ​ເພື່ອ​ກະກຽມ​ການ​ສຳພາດ,
ໃນ​ຮູບຖ່າຍ​ດັ່ງກ່າວ,​ວິໄລວັນ​ກຳລັງ​ອ່ານ​ຂໍ້ມູນຂ່າວ​ສານ​ກ່ຽວກັບ​ກິດຈະກຳ​ສຳພາດ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11