ນັກ​ຂ່າວ​ເມື່ອຍ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ໂລກ (ສຽງ)

(GMT+08:00) 2012-02-20 16:13:30     criເຫື່ອ​ອອກ​ຈົນ​ປຽກ​ໝົດຄີງ,​ຍັງ​ຕັ້ງໃຈ​ສຳພາດ​ຄົນ​ຕ່າງ​ປະເທດ​ທີ່​ພົບ​ຢູ່​ແຄມທາງ,​ຖ້າ​ບໍ່​ຕັ້ງໃຈ,​ຟັງ​ບໍ່​ເຂົ້າ​ໃຈ​ໄດ໋1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11