ນັກ​ຂ່າວ​ເມື່ອຍ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ໂລກ (ສຽງ)

(GMT+08:00) 2012-02-20 16:13:30     criເປັນ​ນັກຂ່າວ​ມື​ອາຊີບ,​ວິໄລວັນ​ຍັງ​ສຳພາດ​ເຖິງງົວ.​ກ່ອນຈະ​ສຳພາດ,​ວິໄລວັນໄດ້ແລກ
ປ່ຽນຄວາມຮູ້ສຶກ​ກັບ​ມັນ​ກ່ອນ,​ຢ້ານ​ມັນ​ຊິ​ໃຈຮ້າຍ...ເມື່ອ​ແລກປ່ຽນ​ຄວາມຮູ້ສຶກ​ຕໍ່ກັນ​ໄດ້ດີແລ້ວ,​ຈຶ່ງເລີ່ມສຳພາດ


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11