​​ວັນທີ 12 ພຶດສະພາປີ 2008, ​ແຂວງເສສວນທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງຈີນໄດ້ເກີດໄພ
​ແຜ່ນດິນໄຫວຂະໜາດ 7,8 ລິກເຕີ. ​ໂດຍປະເຊີນກັບໄພແຜ່ນດິນໄຫວໜັກໜ່ວງ, ປະຊາ
​ຊົນຈີນພວມອອກແຮງກູ້ໄພຢ່າງສຸດຂີດ.

​​ພ້ອມກັນນັ້ນ, ​ພວກເຮົາກໍໄດ້ຮັບຄຳຢື້ຢາມຖາມຂ່າວຂອງຜູ້ໃຊ້ອິນເຕີເນັດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ
​ຈາກທົ່ວໂລກ, ​ພວກເຂົາເຈົ້າຢາກຮູ້ຂ່າວຕື່ມອີກ. ສະນັ້ນ, ພວກເຮົາໄດ້ຈັດຕັ້ງການຖະແຫຼງ
​ຂ່າວທາງແວັບໄຊນີ້. ຖ້າວ່າທ່ານມີຄຳຖາມກ່ຽວກັບແຜ່ນດິນໄຫວ, ​ພວກເຮົາຈະພະຍາຍາມ
​ຕອບຄຳຖາມຂອງທ່ານເທົ່າທີ່ໄດ້ຮູ້.​ ບາງຄຳຖາມທີ່ກ່ຽວພັນເຖິງຄວາມຮູ້ແຜ່ນດິນໄຫວແລະ
​ການກູ້ໄພ, ພວກເຮົາອາດຈະຕ້ອງເຊີນຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມາໃຫ້ຄຳຕອບ, ອາດຈະຕອບ
​ຄຳຖາມຂອງທ່ານໃນມື້ຕໍ່ໄປຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຄຳຖາມຈາກທ່ານ, ຂໍໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈຕາມນີ້.

​​ຂອບໃຈທ່ານເອົາໃຈໃສ່ນຳສະພາບແຜ່ນດິນໄຫວຢູ່ຈີນ.

​​​​​​​​CRI Online

ບ່ອນຕັ້ງຄຳຖາມ
ບ່ອນຕອບຄຳຖາມ