ສະຫະພັນກວດກາ ແລະ ຢັ້ງຢືນລົດໃຊ້ພະລັງງານໃໝ່ອາຊຽນຈີນໄດ້ເປີດປ້າຍຢູ່ນະຄອນນານນິງເຂດກວາງຊີຂອງຈີນ

2023-05-18 14:48:48 cri


    ວັນທີ 16 ພຶດສະພາ 2023, ສະຫະພັນກວດກາ ແລະ ຢັ້ງຢືນລົດໃຊ້ພະລັງງານໃໝ່ອາຊຽນຈີນໄດ້ເປີດປ້າຍ ແລະ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນນານນິງເຂດກວາງຊີຂອງຈີນຢ່າງເປັນທາງການ. ເປົ້າໝາຍຂອງສະຫະພັນດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອບູລະນະການຊັບພະຍາກອນເຕັກໂນໂລຊີທັນສະໄໝຂອງຈີນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຕະຫຼາດຂອງລົດໃຊ້ພະລັງງານໃໝ່.