ຈີນສົ່ງດາວທຽມ 24C ຂຶ້ນສູ່ອະວະກາດຢ່າງສຳເລັດຜົນ

2023-12-26 16:07:18 cri

 

    ທ້າຍຢວນຂອງຈີນໄດ້ນຳໃຊ້ຈະຫຼວດສົ່ງຍານ CZ-11 ສົ່ງດາວທຽມ 24C ທີ່ເປັນດາວທຽມທົດລອງເຕັກນິກຂຶ້ນສູ່ອະວະກາດຢ່າງສຳເລັດຜົນ, ດາວທຽມໄດ້ເຂົ້າສູ່ວົງໂຄຈອນຕາມທີ່ຄາດໄວ້ຢ່າງສະດວກ, ພາລະ

ກິດການສົ່ງດາວທຽມໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ. ດາວທຽມດັ່ງກ່າວຕົ້ນຕໍແມ່ນນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການທົດລອງເຕັກນິກວິທະຍາສາດຢູ່ອະວະກາດ.  

    ພາລະກິດເທື່ອນີ້ແມ່ນການບິນເທື່ອທີ 503 ຂອງຈະຫຼວດສົ່ງຍານ ລະບົບ CZ.