ສະພານິຕິບັນຍັດເຂດບໍລິຫານພິເສດຮົງກົງຮັບຮອງ“ຂໍ້ມາດຕາວ່າດ້ວຍການຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ”ດ້ວຍຄະແນນສຽງທັງໝົດ

2024-03-19 21:10:21 cri

ວັນທີ 19 ມີນານີ້, ສະພານິຕິບັນຍັດເຂດບໍລິຫານພິເສດຮົງກົງໄດ້ຮັບຮອງ“ຂໍ້ມາດຕາວ່າດ້ວຍການຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດສະບັບຮ່າງ”ດ້ວຍຄະແນນສຽງເຫັນດີ 89 ຄະແນນ, ງົດລົງຄະແນນສຽງ 0 ຄະແນນ, ຄະແນນສຽງຄັດຄ້ານ 0 ຄະແນນ, ຂໍ້ມາດຕາ ແລະກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະຜ່ານການລົງນາມຈາກຜູ້ວ່າການເຂດບໍລິຫານພິເສດຮົງກົງ, ແລ້ວຈຶ່ງປະກາດມີຜົນສັກສິດຢ່າງເປັນທາງການ.

“ຂໍ້ມາດຕາວ່າດ້ວຍການຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ”ຂອງເຂດບໍລິຫານພິເສດຮົງກົງຈະໄດ້ຮັບການປະກາດມີຜົນສັກສິດໃນວັນທີ 23 ມີນາປີ 2024.