CPI ຂອງຈີນໃນເດືອນມີນາປີນີ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 0,1% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2023

2024-04-12 13:02:13 CRI

   ອີງຕາມຕົວເລກຂໍ້ມູນທີ່ອົງການສະຖິຕິແຫ່ງຊາດຈີນເປີດເຜີຍໃນວັນທີ 11 ເມສານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ: ດັດສະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ ຫຼື CPI ຂອງຈີນໃນເດືອນມີນາປີນີ້ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 0,1% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2023. ໃນນັ້ນ, CPI ໃນຕົວເມືອງແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບດຽວກັນກັບເດືອນມີນາປີ 2023, ສ່ວນ CPI ໃນຊົນນະບົດເພີ່ມຂຶ້ນ 0,1%; ນອກນີ້, ລາຄາຜະລິດຕະພັນອາຫານໄດ້ຫຼຸດລົງ 2,7%, ລາຄາຜະລິດຕະພັນທີ່ບໍ່ແມ່ນອາຫານເພີ່ມຂຶ້ນ 0,7%; ຂະນະທີ່ລາຄາເຄື່ອງອຸປະໂພກຫຼຸດລົງ 0,4% ແລະ ລາຄາການບໍລິການເພີ່ມຂຶ້ນ 0,8%. ນັບແຕ່ເດືອນມັງກອນຫາເດືອນມີນາປີນີ້, CPI ຂອງຈີນໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບດຽວກັນກັບໄລຍະເດືອນມັງກອນຫາເດືອນມີນາປີ 2023.