v ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ຂອງ​ການ​ປືກ​ສາ​ການ​ເມືອງ ຕິດ​ຕາມ​ກວດ​ກາ​ໂດຍ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ແລະ​ເປິກ​ສາ​ການ​ປົກ​ຄອງ 02-28 22:45
v ສິດ​ສອບ​ຖາມ​ຂອງ​ຜູ່​ແທນ​ປະ​ຊາ​ຊົນ 02-28 22:43
v ສິດ​ສະ​ເຫ​ນີ​ຂໍ້​ສະ​ເຫ​ນີ,ຄຳ​ຕິ​ຕຽນ​ແລະ​ສິດ​ຄວາມ​ເຫັນ​ຂອງ​ຜູ່​ແທນ​ສະ​ພາ​ປະ​ຊາຊົນ​ ​ແມ່ນ​ຫຍັງ? 02-28 22:42
v ສິດ​ສຳ​ຫລວດ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ຂອງ​ຜູ່​ແທນ​ສະ​ພາ​ປະ​ຊາ​ຊົນ 02-28 22:18
v ກຳ​ມະ​ການ​ສະ​ພາ​ປຶກ​ສາ​ການ​ເມືອງ​​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຈີນ​ເລີ່ມ​ນັ່ງ​ຟັງ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ພາ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຈີນ​ໃນ​ເວ​ລາ​ໃດ? 02-28 22:17
v ຜູ່​ແທນ​ສະ​ພາ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ໃນ​ເຂດ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ພິ​ເສດ​ຮົງ​ກົງ​ມາວ​ກາວ​ຈະ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຫນ້າ​ທີ່​ຂອງ​ຜູ່​ແທນ​ແນວ​ໃດ? 02-28 22:17
ຜູ້ດຳເນີນລາຍການ