• ຄວາມ​ຫ່າງ​ເຫີ​ນທີ່​ໄກ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ໂລກ​ນີ້ 2013YY12MM03DD
• ຄວາມ​ເຈັບ​ທໍລະ​ມານ​ເໝືອນ​ດັ່ງ​ເກືອ 2013YY12MM03DD
• ມີ​ແຕ່​ເວລາ​ຈຶ່ງ​ສາມາດ​ທົດ​ສອບ​ຄວາມ​ຮັກ​ອັນ​ຈິງ​ໃຈ​ໄດ້ 2013YY12MM03DD
• ຂໍ​ໃຫ້​ບໍ່​​ນ້ຳແຫ່ງ​ຊີ​ວິດ​ຈົ່ງ​ໄຫຼ​ສິດໆ​ບໍ່​ສຸດ​ສ້ຽງ 2012YY06MM15DD
• ການ​ຫຼໍ່​ຫຼອມ 2012YY06MM07DD
• ທ່າ​ທີ​ຕັດ​ສິນ​ອະ​ນາ​ຄົດ 2012YY05MM29DD
• ກຳ​ແໜ້ນ​ປະ​ຈຸ​ບັນ
 2012YY05MM25DD
• ຄວາມ​ຮັກ​ແມ່ນ​ຫຍັງ(ໂດຍ: ທ່ານ​ສັງ​ຂານ ຈຸງ​ຄຳ​ພັນ) 2012YY05MM25DD
• ຄວາມ​ຖ່ອມຕົວ 2012YY05MM03DD
• ຊີວິດ​ທີ່​ຢືມ​ມາ 2012YY04MM24DD
• ການ​ໄດ້​ແລະ​ການ​ເສຍ 2012YY04MM19DD
• ອ່ານປຶ້ມ​ໝື່ນ​ເຫຼັ້ມ, ​ເດີນທາງ​ໝື່ນ​ລີ້ 2012YY04MM17DD
• ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນລະຫວ່າງ​ແດນ​ສະ​ຫວັນກັບ​ນາຮົກ 2012YY04MM12DD
• ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ່ຕາມ 2012YY03MM30DD
• ເບິ່ງ​ໂລກໃນ​ແງ່​ດີ​ແລະ​ແງ່​ຮ້າຍ 2012YY03MM28DD
• ການ​ຫວນ​ຄືນ​ອະດີດ 2012YY03MM14DD
• ຢ່າ​ໃຈ​ຮ້າຍ 2012YY03MM12DD
• ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຕໍ່​ໂຊກ​ຊະ​ຕາ​ຂອງ​ຕົນ 2012YY03MM07DD
• ຄວາມ​ຫ່າງເຫີ​ນ​ກັນ 2012YY02MM27DD
• ຜູ້​ຮູ້​ໃຈ​ກັນ 2012YY02MM20DD
1 2